ಸೋಂಕು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬೇಕು ಸನ್ನದ್ಧ ಪಡೆ!

-ಡಾ.ಕೆ.ಎಸ್.ಪವಿತ್ರ `ಕೊರೋನಾ’ ದಂತಹ ಸೋಂಕಿನ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ದೈಹಿಕ ಅಂತರ ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳುವ, ಮಾಸ್ಕ್ ಧರಿಸುವ, ಕೈ ತೊಳೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ನಾವು ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತೇವಷ್ಟೆ. ಆದರೆ ಮನಸ್ಸಿನ `ಭಯ’ವನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸುವ…

You must be logged in to view this content. Please click here to Login

Leave a Reply

Your email address will not be published.