ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ 75 ವರ್ಷಗಳ ಆರ್ಥಿಕ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ

-ಡಾ.ಎಸ್.ಆರ್.ಕೇಶವ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿ; ಬಡತನ, ಜಾತಿ ಮತ್ತು ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರವನ್ನು ಸಮಯದ ಚೌಕಟ್ಟಿನೊಳಗೆ ನಿರ್ಮೂಲನೆ ಮಾಡಿದರೆ ಭಾರತವು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ 100ನೇ ವರ್ಷಾಚರಣೆ…

You must be logged in to view this content. Please click here to Login

Leave a Reply

Your email address will not be published.