ಸ್ವೀಕೃತ ಕಲ್ಪನೆಗಳನ್ನು ಬುಡಮೇಲು ಮಾಡುವ ಅಮಿತಾವ್ ಘೋಷ್

ಈ ವರ್ಷದ ಜ್ಞಾನಪೀಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆದಿರುವ ಅಮಿತಾವ್ ಘೋಷ್ ಅವರ ಬರವಣಿಗೆ ಚರಿತ್ರೆಯ ಒಂದು ಸುಸಂಗತವಾದ ಕಾಣ್ಕೆಯನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ವೈವಿಧ್ಯಪೂರ್ಣ ಕತೆಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಶ್ರೇಷ್ಠಮಟ್ಟದ ಸಂಶೋಧನೆ ಹಾಗೂ…

You must be logged in to view this content. Please click here to Login

Leave a Reply

Your email address will not be published.