ಹಣವಿದೆ, ಅರಣ್ಯ ಬೆಳೆಸುವವರಿಲ್ಲ!

ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟದ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ, 35000 ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಹಬ್ಬಿರುವಕೊಂಡಿರುವ ನೈಸರ್ಗಿಕ ರಮಣೀಯ ತಾಣವೆ ಸಂಡೂರು. ಉತ್ಕöÈಷ್ಟವಾದ ಕಬ್ಬಿಣದ ಅದಿರನ್ನು ತನ್ನ ಒಡಲಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿರುವುದೇ ಈ…

You must be logged in to view this content. Please click here to Login

Leave a Reply

Your email address will not be published.