ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಭಾರತದ ಚಿತ್ರಣ

ಮೂಲ: ಹಿಂದುಸ್ತಾನ್ ಟೈಮ್ಸ್ ವಿಜದನ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಕವೂಸ, ಅಭಿಷೇಕ್ ಝಾ ಮತ್ತು ವಿನೀತ್ ಸಚದೇವ್ ಅನುವಾದ: ನಾ ದಿವಾಕರ ಕೋವಿದ್ 19 ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ಭಾರಿ ವ್ಯತ್ಯಯಗಳ…

You must be logged in to view this content. Please click here to Login

Leave a Reply

Your email address will not be published.