‘ಹಳದಿ ನಿಲುವಂಗಿ’ಯ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ದಂಗೆ

ಫ್ರಾನ್ಸಿನ ಸಂಸದೀಯ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಈ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗಳಿಗೆ ಮಣಿಯುವುದೇ ಅಥವಾ ತನ್ನ ಸಂವಿಧಾನಬದ್ಧ ನ್ಯಾಯಸಮ್ಮತ ಆಡಳಿತವನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುವುದೇ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಾದುನೋಡಬೇಕಿದೆ. ಕ್ರಾಂತಿ ಬಂಡಾಯಗಳಿಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾದ ಫ್ರಾನ್ಸ್…

You must be logged in to view this content. Please click here to Login

Leave a Reply

Your email address will not be published.