ಹೆಚ್ಚಿನ ಓದಿಗೆ ಕೆಲವು ಪಸ್ತಕಗಳು

  ಮನುಸ್ಮೃತಿ ಮತ್ತು ದಲಿತರು,ಜ.ಹೊ.ನಾ. ದಲಿತರು ಮತ್ತು ಪ್ರಭುತ್ವ, ಬೊಜ್ಜಾ ತಾರಕಂ, ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ: ಬಿ.ಸುಜ್ಞಾನಮೂರ್ತಿ, ಬೆಲೆ: ರೂ.100, ಸುಮೇಧ ಪ್ರಕಾಶನ, ಕಲಬುರ್ಗಿ. ಜಾತಿ ಮೀಮಾಂಸೆ, ಮೊಗಳ್ಳಿ ಗಣೇಶ್,…

You must be logged in to view this content. Please click here to Login

Leave a Reply

Your email address will not be published.