ಹೇಳುವುದು ಒಂದು ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತೊಂದು

-ಮಂಗ್ಳೂರ ವಿಜಯ 1995ರವರೆಗೆ ಆರೆಸ್ಸೆಸ್ ಮತ್ತು ಅದರ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷ ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಉದ್ಯಮಿಗಳ-ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರ ಬೆಂಬಲ ಇದೆ ಎಂಬುದು ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ನಂತರದ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಅದು…

You must be logged in to view this content. Please click here to Login

Leave a Reply

Your email address will not be published.