ಹೊರೆ

ಓದುಗರ ಮತ್ತು ಕತೆಗಾರರ ಬಹುಕಾಲದ ಬೇಡಿಕೆಯಂತೆ ಸಮಾಜಮುಖಿ ಪ್ರತೀ ತಿಂಗಳು ಒಂದು ಸಣ್ಣಕತೆ ಹೊತ್ತು ತರಲಿದೆ. ಈ ಸಂಚಿಕೆಯಿಂದಲೇ ಪ್ರಕಟಣೆ ಪ್ರಾರಂಭ. ಹೆಸರಾಂತರ ಜೊತೆಗೆ ಉದಯೋನ್ಮುಖ ಕತೆಗಾರರಿಗೂ…

You must be logged in to view this content. Please click here to Login

Leave a Reply

Your email address will not be published.