ಹೊಸಪುಸ್ತಕ

ಕೀರ್ತಿನಾಥ ಕುರ್ತಕೋಟಿ ಎಸ್.ಆರ್.ವಿಜಯಶಂಕರ ಪುಟ: 115, ಬೆಲೆ: ರೂ.50 ಪ್ರಥಮ ಮುದ್ರಣ: 2019 ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಕನ್ನಡದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ವಿಮರ್ಶಕರಾಗಿದ್ದ ಕೀರ್ತಿನಾಥ ಕುರ್ತಕೋಟಿ ಅವರ ಸಾಹಿತ್ಯ ವಿಮರ್ಶೆಯ…

You must be logged in to view this content. Please click here to Login

Leave a Reply

Your email address will not be published.