ಹೊಸ ಪುಸ್ತಕ

ಉದಾರ ಚರಿತ ನಿತ್ಯ ಸಚಿವ ಶಂಕರೇಗೌಡರ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆ ಪೆÇ್ರ.ಜಯಪ್ರಕಾಶ ಗೌಡ ಪುಟ: 150 ಬೆಲೆ: ರೂ.150 ಪ್ರಥಮ ಮುದ್ರಣ: 2021 ಈ ಪುಸ್ತಕದ ಪ್ರತಿ ಪುಟದಲ್ಲೂ…

You must be logged in to view this content. Please click here to Login

Leave a Reply

Your email address will not be published.