ಹೊಸ ಪುಸ್ತಕ

ಅಣು ಕಾದಂಬರಿ ಕೇಶವರೆಡ್ಡಿ ಹಂದ್ರಾಳ ಪುಟ: 120 ಬೆಲೆ: ರೂ.120 ಪ್ರಥಮಮುದ್ರಣ: 2021 ಈ ಕಾದಂಬರಿಯ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ಲಕುಮಿಬಾಯಿ ಚಿಕ್ಕವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿ ಮುಂಬೈನ ಕಾಮಾಟಿಪುರ…

You must be logged in to view this content. Please click here to Login

Leave a Reply

Your email address will not be published.