ಹೊಸ ಪುಸ್ತಕ

ರಕ್ತ ಸಿಕ್ತ ರತ್ನ ಡಾ.ಕೆ.ಎನ್.ಗಣೇಶಯ್ಯ ಪುಟ: 384, ಬೆಲೆ: ರೂ.350 ಇದೊಂದು ರೋಚಕ ಕಾದಂಬರಿ. ಲಂಡನ್ ಪತ್ರಕರ್ತೆ ಮೇರಿ ಬರ್ಮಾ ದೇಶದ ಭಾಗನ್‍ನಲ್ಲಿನ ಪಗೋಡಗಳ ನಡುವೆ ತನ್ನ…

You must be logged in to view this content. Please click here to Login

Leave a Reply

Your email address will not be published.