ಹೊಸ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳ ಮಹಾಪೂರ

-ಡಾ.ಪ್ರಕಾಶ ಭಟ್ 2021ನೇ ಇಸವಿ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ಪಿಡುಗಿನಿಂದ ಮುಕ್ತಿ ಕೊಡಬಲ್ಲುದೆ? ಊಹಿಸುವುದು ಸುಲಭವಲ್ಲ, ಅಸಾಧ್ಯವೂ ಅಲ್ಲ. ಈವರೆಗಿನ ಮಹಾಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕಗಳನ್ನು ಪರಾಮರ್ಶಿಸಿದರೆ ಕಾಣುವುದು: ಶತಮಾನಗಳ ಕಾಲ ಕಾಡಿದ ರೋಗಗಳಿವೆ,…

You must be logged in to view this content. Please click here to Login

Leave a Reply

Your email address will not be published.