ಹೊಸ ಸೌರಾತೀತ ಗ್ರಹ `ಟಿಒಐ-561ಬಿ’ ಕೆರಳಿಸಿದ ಕುತೂಹಲ

-ಎಲ್.ಪಿ.ಕುಲಕರ್ಣಿ ಬಾದಾಮಿ ಇದುವರೆಗಿನ ಅಧ್ಯಯನದ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಹೊಸ ಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ಜೀವಾಂಕುರ ಇರುವ ಯಾವ ಲಕ್ಷಣಗಳೂ ಕಂಡುಬAದಿಲ್ಲ. ಗ್ರಹದ ಆಂತರಿಕ ಅಧ್ಯಯನ ಇನ್ನೂ ನಡೆದಿದೆ. ಸಂಪೂರ್ಣ ಅಧ್ಯಯನದ…

You must be logged in to view this content. Please click here to Login

Leave a Reply

Your email address will not be published.