1947ರ ವಜ್ರಮಹೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೇಗಿದೆ..?

ಇದೇ 2021ರ ಆಗಸ್ಟ್ 15 ರಿಂದ ಒಂದು ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ನಾವು 1947ರ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದಿನದ ವಜ್ರಮಹೋತ್ಸವವನ್ನು ಆಚರಿಸಲಿದ್ದೇವೆ. ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಸಭೆ, ಸಮಾರಂಭ, ಗೋಷ್ಠಿ, ಉತ್ಸವಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ಸವದ ಗುಣಗಾನ ಮಾಡಲಿದ್ದೇವೆ.…

You must be logged in to view this content. Please click here to Login

Leave a Reply

Your email address will not be published.