2ನೇ ಶೀತಲ ಸಮರ

ಅಮೆರಿಕಾ-ಚೀನಾ ಸುಂಕಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ 21ನೇ ಶತಮಾನದ ಶೀತಲ ಸಮರ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆಯೇ? 20ನೇ ಶತಮಾನದ ಅಮೆರಿಕಾ-ರಷ್ಯಾಗಳ ನಡುವಿನ ಶೀತಲ ಸಮರಕ್ಕೂ ಈಗಿನ ಅಮೆರಿಕಾ-ಚೀನಾ ಶೀತಲ ಸಮರಕ್ಕೂ ಇರುವ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳೇನು? ಚೀನಾದ…

You must be logged in to view this content. Please click here to Login

Leave a Reply

Your email address will not be published.