2021 ಇಸವಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಬಯಸುವ ಆಶಾದಾಯಕ ಸಂಗತಿಗಳೇನು..?

2021 ಅಥವಾ ಮುಂದಿನ ಬೇರಾವುದೇ ವರುಷ 2020ರಷ್ಟು ಕೆಟ್ಟದಾಗಿರಲಾರದು. ಆದರೆ 2021ನೆಯ ಇಸವಿ ಕೆಲವು ಹೊಸತನ್ನೂ ಹೊತ್ತು ನಮಗೆ ಆಶಾದಾಯಕವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ. 2021ಕ್ಕೆ ಕಾಯುವ ನಮ್ಮ ಆತುರಕ್ಕೆ…

You must be logged in to view this content. Please click here to Login

Leave a Reply

Your email address will not be published.