2022ರ ಒಳಗೆ ಕೃಷಿ ಆದಾಯ ದ್ವಿಗುಣ ಸಾಧ್ಯವೆ..?

ಎಪ್ಪತ್ತರ ದಶಕದ ಕೃಷಿ ಕ್ರಾಂತಿಯ ನಂತರ ಕುಂಠಿತವಾಗಿರುವ ಕೃಷಿ ವಲಯದ ಎಕರೆವಾರು ಆದಾಯದ ಹೆಚ್ಚಳದ ಬಗ್ಗೆ ಗಂಭೀರ ಚಿಂತನೆ ನಡೆದಿದೆ. 2022ರೊಳಗೆ ಕೃಷಿ ಅವಲಂಬಿತ ಕುಟುಂಬಗಳ ಆದಾಯ…

You must be logged in to view this content. Please click here to Login

Leave a Reply

Your email address will not be published.