ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಸಂಗತತೆ

- ಕಾದಂಬಿನಿ

ಅಸಂಗತ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯರಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಶತಮಾನದ ಆದಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಆರಂಭಗೊಂಡಿತು. ಅಸಂಗತತೆಯನ್ನು ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಎರಡು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತರಲಾಯಿತು. ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಹಾಸ್ಯಾಸ್ಪದ, ವಿಲಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಅಸಂಗತತೆಯನ್ನು… You must be logged in to view this content. Please click here to Login

ನೆಟ್ ನ್ಯೂಟ್ರಲಿಟಿ

ನೆಟ್ ನ್ಯೂಟ್ರಲಿಟಿ

ನೆಟ್ ನ್ಯೂಟ್ರಲಿಟಿ ಹಾಗಂದರೇನು? ಇದು ರಾಜಕೀಯ, ಸಾಹಿತ್ಯ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣವಲಯಕ್ಕೂ ವಿಸ್ತರಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಅಲ್ಲಗಳೆಯುವಂತಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಆಶಯ ಶಿಥಿಲಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ; ಅಂತರ್ಜಾಲದ ಬಲಾಢ್ಯ ಕಂಪನಿಗಳ ಸರ್ವಾಧಿಕಾರ… You must be logged in to view this content. Please click here to Login

ಪ್ರಸಕ್ತ ಕಾನೂನು ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿ ಅವಕಾಶ

ಪ್ರಸಕ್ತ ಕಾನೂನು ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿ ಅವಕಾಶ

ಇಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ಷೇತ್ರ ಯಾವುದೇ ಇರಲಿ, ಕಾನೂನು ತಿಳಿವಳಿಕೆ ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ಮಧ್ಯಮಗಾತ್ರದ ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕಾನೂನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಭಾಗ ಇರುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಕಾನೂನು, ನೀತಿ,… You must be logged in to view this content. Please click here to Login