ಧಾರವಾಡದ ಒಡಲಕುಡಿ ಸಂಗೀತಾ ಕಟ್ಟಿ

ಧಾರವಾಡದ ಒಡಲಕುಡಿ ಸಂಗೀತಾ ಕಟ್ಟಿ

ಸಂಗೀತ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ದಟ್ಟವಾಗಿ ಹರಡಿಕೊಂಡ ಕನ್ನಡತಿ ಸಂಗೀತಾ ಕಟ್ಟಿ ಅವರ ಬಾಲ್ಯ, ಬೆಳವಣಿಗೆ ಕುರಿತ ಅಪರೂಪದ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸುವ ಚಿತ್ರಸಂಪುಟ, ಬರವಣಿಗೆ. ಧಾರವಾಡದ ಬಗ್ಗೆ ಕವಿ ಡಾ.ದ.ರಾ.ಬೇಂದ್ರೆ,… You must be logged in to view this content. Please click here to Login