Home»Homepage Blog

hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh You must be logged in to view this content. Please click here to Login

ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಮಂಡಿಸಿದ 19-20ರ ರಾಜ್ಯ ಮುಂಗಡ ಪತ್ರ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಅರಿತ ಬಜೆಟ್

ಕಳೆದ ಆರೆಂಟು ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ವಿಧಾನ-ವಿಕಾಸ ಸೌಧಗಳ ಕಾರಿಡಾರಿನಲ್ಲಿ ಕಂಗಾಲು ವಾತಾವರಣ ಕಂಡುಬಂದಿತ್ತು. ಈ ಸರ್ಕಾರ ಇರುವುದೋ ಇಲ್ಲವೋ ಎಂಬ ಗಾಭರಿಯ ಜೊತೆಗೆ, ಈ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ… You must be logged in to view this content. Please click here to Login

2ನೇ ಶೀತಲ ಸಮರ

ಅಮೆರಿಕಾ-ಚೀನಾ ಸುಂಕಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ 21ನೇ ಶತಮಾನದ ಶೀತಲ ಸಮರಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆಯೇ?20ನೇ ಶತಮಾನದ ಅಮೆರಿಕಾ-ರಷ್ಯಾಗಳ ನಡುವಿನ ಶೀತಲ ಸಮರಕ್ಕೂಈಗಿನಅಮೆರಿಕಾ-ಚೀನಾ ಶೀತಲ ಸಮರಕ್ಕೂಇರುವವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳೇನು? ಚೀನಾದಏಕಪಕ್ಷೀಯರಫ್ತುಆರ್ಥಿಕತೆಯ ಮೇಲೆ ಅಮೆರಿಕ ಸೆಟೆದು ನಿಂತಿದೆ. ಅಧ್ಯಕ್ಷಡಾನಲ್ಡ್‍ಟ್ರಂಪ್‍ರವರ ಮುಚ್ಚುಮರೆಯಿಲ್ಲದ… You must be logged in to view this content. Please click here to Login

1 2 3 375