ಹತ್ತು ಪತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಕನಸಿನ ಗೋರಿ (ಎರಡು ಕಾಲೇಜು ನಾಟಕಗಳು)

50

ಲೇಖಕರು : ಜಯರಾಮ್ ರಾಯಪುರ

ಪ್ರಕಾಶನ : ಅಂಕುರ ಪ್ರಕಾಶನ

ಪುಟ : 76

ಇದು ಕಾಲೇಜು ರಂಗಭೂಮಿಗೆ ವಿನೂತನ ಕೊಡುಗೆಯಾಗಿ ಹೊರಬಂದಿರುವ ಕೃತಿ. ಈ ನಾಟಕಗಳ ಮೂಲಕ ರಂಗದ ಮೇಲಿನ ಕಲಾವಿದರು ಮತ್ತು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಚಿಂತನೆಗೆ ಹಚ್ಚುವುದು ಲೇಖಕರ ಆಶಯ.

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.