ಹುಯೆನ್ ತ್ಸಾಂಗನ ಮಹಾಪಯಣ

120

 ಲೇಖಕರು :  ರವಿ ಹಂಜ್

ಪ್ರಕಾಶನ : ಸಮಾಜಮುಖಿ ಪ್ರಕಾಶನ

ಪುಟ: 160

ಜಗತ್ತಿನ ಹಲವೆಡೆ ಹುಯೆನ್ ತ್ಸಾಂಗ್ ನಡೆಸಿದ ಯಾತ್ರೆಯ ಬಗ್ಗೆ, ಭಾರತ ಭೇಟಿಯ ಸಂದರ್ಭದ ಹಲವು ಕುತೂಹಲಕರ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಕುರಿತು ಕೃತಿ ಬೆಳಕು ಚೆಲ್ಲುತ್ತದೆ. ತ್ಸಾಂಗ್ ಕುರಿತ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವ ಅಪರೂಪದ, ಅಧ್ಯಯನಶೀಲ ಪುಸ್ತಕವಿದು.

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.